Випробування

ЗАТ фірма «Фундамент» вже більше 30 років проводить польові дослідження ѓрунтів палями з ціллю отримання даних, необхідних для обѓрунтування вибору типа фундаментів, їх параметрів та способів улаштування , в тому числі:

  • визначення виду і розмірів паль та їх несучої здатності;
  • перевірка можливості занурення паль на позначену глибину;
  • визначення залежності переміщення паль в ѓрунті від навантажень і в часі.

Випробування паль здійснюються на вертикальні і вириваючі, а також горизонтальні статистичні навантаження, які створюються за допомогою гідравлічного домкрата і опорної конструкції для сприйняття реактивних сил (системи балок або вантажної платформи).

Навантаження вимірюються за допомогою манометра, а переміщення паль вимірюється за допомогою реперної системи з вимірювальними приборамн – прогиномірами або індикаторами.

В процесі проведення випробувань паль ведуться журнали випробувань, а результати випробувань оформлюються в вигляді графиків залежностей переміщень паль від навантаження.

Після отримання результатів випробувань фахівці фірми дають висновок про несучу здатність паль.

сайт створено компанією создать сайт