Структура

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Організаційно-функціональна структура ЗАТ "Фундамент", що працює відповідно до системи забезпечення якості та відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, складається з наступних елементів:

 • Адміністративне керівництво
 • Групи по забезпеченню виробничої діяльності та функціонування підприємства:
  1. Технологічна група
  2. Виробничо-диспетчерська група
  3. Планово-економічна група
  4. Фінансово-бухгалтерська група
  5. Група матеріально-технічного забезпечення
 • Виробничі управління №1 та №2
 • Управління механізації та транспорту

До адміністративного керівництва підприємства належать:

 • Генеральний директор  ЗАТ фірма "Фундамент"

Заступники Генерального директора:

 • Перший заступник генерального директора - Головний інженер 
 • Заступник генерального директора з виробництва
 • Заступник генерального директора з економіки та фінансів
 • Заступник генерального директора з охорони праці, техніки безпеки та навчання персоналу 

Діяльність Дирекції та основних підрозділів ЗАТ фірма "Фундамент" забезпечує відповідність якості виконаних робіт нормативним вимогам, вимогам проектно-кошторисної документації та умовам контрактів /вимоги Замовника/, відповідність діючим нормативно-правовим документам відносно забезпечення умов техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

Комплексна взаємодія усіх підрозділів підприємства забезпечує також досягнення прибутку та формування конкурентоспроможної вартості робіт за рахунок підвищення якості при оптимальних витратах ресурсів.

сайт створено компанією создать сайт