Управління якістю

СЕРТИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ЗАТ фірма "Фундамент" в 2006 році отримала сертифікат Системи управління якістю, який відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2000 та ДСТУ ISO 9001-2001. Сертифікат засвідчує, що на фірмі впроваджена та застосовується міжнародна система управління якості стосовно влаштування пальових фундаментів, грунтових анкерів, підпірних стін, мікропаль, протифільтраційних завіс.

Сертифікацію провів німецький орган з сертифікації систем менеджменту TÜV CERT м. Ессен.

МІСІЯ ЗАТ ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"

Повне задоволення потреб замовників будівельною продукцією з високою якістю, оптимальною ціною і конкурентоспроможністю на українському ринку з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін при постійному зниженні негативних дій на навколишнє середовище.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ЗАТ фірма "Фундамент" спеціалізується на виконанні підготовчих та земляних робіт, улаштуванні основ та фундаментів, виконанні спеціальних споруд у грунтах, зведенні несучих та огороджуваних конструкцій будівель і споруд та виконанні функцій генпідрядника.

Політика ЗАТ фірми "Фундамент" у сфері якості направлена на реалізацію головної цілі - безперервного підвищення задоволеності замовників, постачальників, акціонерів і співробітників, всього суспільства в цілому.

Діюча на фірмі система управління якістю постійно удосконалюється і є сукупністю взаємозв'язаних між собою процесів, направлених на підвищення якості продукції і послуг, що надаються, на постійне поліпшення умов праці.

Керівництво ЗАТ фірми "Фундамент", усвідомлюючи важливість діяльності свого підприємства в області улаштування пальових фундаментів, виходячи з постійного аналізу вимог і очікувань замовників, а також задоволень потреб співробітників фірми, ставить своєю основною метою досягнення такого рівня управління виробництвом і організації роботи, які задовольнили б:

  • максимально задовольнити потреби і чекання замовників;
  • збільшити конкурентоспроможність продукції на вітчизняному ринку;
  • зберегти і примножити техніко-економічний потенціал;
  • забезпечити необхідні безпечні умови праці робітників;
  • забезпечити відповідну оплату праці працівників фірми;
  • сприяти постійному зростанню кваліфікації персоналу;
  • максимально усунути негативну дію на навколишнє середовище.

Персонал ЗАТ фірми "Фундамент" усвідомлює і несе особисту відповідальність за якість продукції, що випускається, і послуги, щ0о надаються, стан охорони праці і навколишнього середовища.

Реалізація даної Політики забезпечується ефективним функціонуванням і постійним вдосконаленням на підприємстві Системи управління якістю відповідно до вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
Особисту відповідальність за реалізацію Політики несе Генеральний директор

ЦІЛІ В СФЕРІ ЯКОСТІ НА 2010 РІК

№ п/п

Орієнтація на

Цілі

Показник

Величина
показника

1.

Замовника

Задоволення вимог замовників Перевищення очікувань замовників

Задоволення замовників:

- якістю влаштованих паль;
- асортиментом устаткування і бурових установок;
- ціною 1м³ влаштованих паль;
- термінами виконання замовлень;
- рівнем обслуговування.

Не менше

97%

95%
90%
75%
90%

2.

Влаштування паль,виготовлення армокаркасів,ремонт бурового обладнання

Забезпечення випуску продукції підприємства стабільної якості відповідно до вимоги нормативно-технічної документації і вимог замовників

Підвищення рівня якості продукції,що випускається, в порівнянні з 2006 роком:
- влаштування паль;
- армокаркасів;
- бурового обладнання.

Підвищити на:

2%=92%
2%=85%
1%=86%

3.

Лідерство і процесний підхід

Аналіз з боку вищого керівництва функціщнування Системи управління якістю

Результативність процесів основної і забезпечуючої діяльності фірми

Місце фірми серед підприємств по влаштуванню бурових паль

Не<95%
результативних процесів
Лідируюче

4.

Розвиток і вдосконалення фірми

Постійне вдосконалення технології влаштування бурових паль і виготовлення арматурних каркасів
Застосування нового бурового устаткування

Впровадження у виробництво буроін'єкційних паль забірника з заглушкою, що відкривається

Впровадження у виробництво верстата для виготовлення кілець

Впровадження у виробництво бурової установки фірми МАІТ

1 квартал2 квартал3 квартал

5.

Мотивацію персоналу

Проведення навчання співробітників фірми без відриву від виробництва

Навчання по вимогах міжнародного стандарту ISO 9001÷2000

Навчання по внутрішньому аудиту

Навчання ІТР по новим технологіям і матеріалам

1 раз в квартал

1 раз за півроку

1 раз за півроку

6.

Партнерство

Побудова роботи з партнерами на основі довгострокових відносин взаємної довіри і відповідальності за прийняті зобов'язання

Мати постійних надійних партнерів:

- поставщиків бетонної суміші і матеріалів;
- споживачів (замовників) на влаштування бурових паль

Не менше

80%
40%

7.

Суспільство

Зменшення впливу на середовище від діяльності фірми

Ефективність виконання заходів в екологічних програмах

Не менше
90%

сайт створено компанією создать сайт